Nieuws

Wij maken als school gebruik van de ouderapp 'SocialSchools'. Hierop ontvangen ouders wekelijks onderwijsinhoudelijke berichten, maar ook berichtjes over de praktische organisatie van activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden. Daarnaast komt er 1 keer per maand een nieuwsbrief uit. Hierin worden schoolontwikkelingen beschreven, zodat ouders hiervan op de hoogte zijn.

Klik op de betreffende link om de nieuwsbrief van die maand te openen.