Kinderen

Op Het Avontuur hechten we veel waarde aan de mening en inbreng van kinderen. Daarom hebben we wekelijks klassenvergadering (vanaf groep 4) en is er een kinderparlement waarin kinderen kunnen meepraten en meedenken over schoolzaken. Het kinderparlement bestaat uit vertegenwoordigers van de groepen 4 t/m 8 en komt regelmatig bij elkaar om te overleggen over verschillende onderwerpen.

De kinderen krijgen de kans om hun mening te geven en voorstellen te doen over hoe we de school nog beter kunnen maken. Zo leren we kinderen al op jonge leeftijd om actief te participeren in de samenleving en om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en dat van anderen. Daarnaast dragen het kinderparlement en de kinderarena bij aan een positieve sfeer. Kinderen voelen zich gehoord en serieus genomen. Dat zorgt voor meer betrokkenheid en motivatie. Ook bevordert het de sociale vaardigheden van kinderen, zoals samenwerken, communiceren en luisteren naar anderen.