Kernwaarde Eigenwijs

Ieder kind is uniek en heeft eigen talenten. Op onze school sluiten we aan bij het ontwikkelingsniveau en de ondersteuningsbehoefte van het kind door passend onderwijs te bieden. We stellen hierbij hoge doelen en gaan voor een optimale groei bij ieder kind.

Een kind kan alleen optimaal groeien als er een veilige basis is van waaruit het avontuur wordt aangegaan. Daarom werken we aan een prettige en een stevige sociaal-emotionele basis. Dat doen we op drie niveaus:

  • Respect voor jezelf: ‘Ik ben oké zoals ik ben en mag hier op school dingen leren.’
  • Respect voor de ander: ‘Jij bent oké zoals je bent en we maken door samen te werken elkaar sterker.’
  • Respect voor de omgeving: ‘We zorgen voor onze omgeving dichtbij en verder weg en voelen ons daar verantwoordelijk voor.’