Onze visie in het kort

Wij bieden kinderen een rijke leeromgeving, waarin ieder kind op zijn eigen wijze kan groeien. We leggen een sterke kennisbasis, ontwikkelen vaardigheden en een goede houding, zodat kinderen zelfstandige, respectvolle wereldburgers worden die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en de wereld om zich heen. 

Iedereen wordt gezien en samen maken wij onze school. We leggen daarom de rode loper uit voor kinderen, voor hun ouders/verzorgers, maar ook voor externe instanties die ons onderwijs en de zorgondersteuning versterken. Zo werken we samen aan de kernwaarden: Eigenwijs, Samenwijs en Wereldwijs.

Met die kernwaarden gaan we op avontuur. Daarbij is een fijne, veilige basis nodig, waarmee kinderen kunnen groeien met plezier. Zo kan ieder kind zijn talenten ontwikkelen en opgroeien tot wereldwijze burger. Met die sterke basis zijn kinderen klaar voor het volgende avontuur op het voortgezet onderwijs.