Kernwaarde Wereldwijs

Leren voor het leven dat doen wij op onze school. Dat betekent dat we betekenisvol lesgeven. We halen de wereld in de klas, maar gaan ook met de klas de wereld in. Zo komen kinderen in aanraking met andere culturen en maken we van hen wereldwijze burgers.

Het basisonderwijs moet kinderen een sterke basis meegeven voor de rest van hun leven. Voor ons bestaat deze basis uit het aanleren van kennis, vaardigheden en een goede houding. Dit doen we vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn (van groep 1 tot en met 8 bij alle basisvakken) en binnen het thematisch werken met behulp van de integrale methodiek Jeelo.