Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over schoolontwikkelingen, zoals taakbeleid, begroting, schooltijden, formatie, onderwijskundige vernieuwingen en arbeidsomstandigheden. Bij veel beleidszaken is de instemming of advies van de MR vereist. Om dit goed te kunnen doen, heeft de raad regelmatig overleg met de directeur van de school. Tijdens deze overleggen informeert de directeur de MR, zodat zij een eigen mening kan vormen en eventueel suggesties ter verbetering kan doen. 

De MR kan ook zelf het initiatief nemen om veranderingen of verbeteringen voor te stellen. De MR is een vertegenwoordiging van alle ouders op de school. Hiervoor is een goed contact met ouders onmisbaar. Heeft u bespreekpunten of ziet u signalen die de MR mee kan nemen naar de MR-vergadering? Bespreek het met één van de MR-leden. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar op school en ouders zijn welkom om deze vergaderingen bij te wonen. De datums zijn te vinden in de schoolkalender/SocialSchools.

De MR bestaat dit schooljaar uit:
- Myrthille Witteveen (voorzitter, ouder)
- Heidi Zindel (secretaris, leerkracht)
- Jeanette van Honschoten (ouder)
- Erik Koppers (leerkracht)