Promes

Kindcentrum Het Avontuur maakt deel uit van Stichting Promes die het openbaar onderwijs verzorgt aan 8 scholen in de gemeenten Meppel en Staphorst. Naast regulier basisonderwijs biedt zij ook eerste opvangonderwijs, speciaal basisonderwijs en onderwijs aan zeer moeilijk lerenden aan.

Het Avontuur is trots onderdeel te zijn van Promes en geeft op haar eigen manier uitvoering aan de slogan van de stichting ‘waar verhalen samenkomen’. Als onderdeel van Promes worden bepaalde zaken op stichtingsniveau geregeld. Daarnaast wordt er samengewerkt met andere scholen van de stichting, waardoor kennis en ervaringen onderling worden gedeeld.