Samenwerking met ouders

Ouders en verzorgers spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun kind. Een goede samenwerking tussen school en ouders is daarom essentieel. Wij willen samen met ouders optrekken om gezamenlijk te werken aan dezelfde doelen. Dit doen we door ouders te informeren over wat er op school gebeurt en ze te betrekken bij het leerproces van hun kind. Zo hebben we regelmatig contact met ouders, bijvoorbeeld tijdens oudergesprekken, inloopavonden en via de online app ‘SocialSchools’.

We nodigen ouders uit om met ons mee te denken over schoolzaken en om bij te dragen aan het onderwijs door thuis te ondersteunen bij opdrachten of bij de leesontwikkeling. We zien educatief partnerschap als een waardevolle samenwerking waarbij we elkaar aanvullen en versterken. Hierdoor zorgen we ervoor dat we het beste aan ieder kind bieden en zo het beste uit ieder kind halen.