Openbaar onderwijs

Wij zijn een openbare basisschool en dat betekent dat we voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht culturele, levensbeschouwelijke of maatschappelijke achtergrond. We hechten veel waarde aan openbaar onderwijs, omdat het in onze ogen bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen. Het biedt kinderen de kans om kennis te maken met verschillende culturen, denkbeelden en overtuigingen waardoor ze een brede kijk op de wereld ontwikkelen en leren omgaan met verschillen.

Wij bieden een veilige en inclusieve leeromgeving, waarin kinderen zich ontwikkelen tot zelfbewuste en verantwoordelijke burgers. Hierbij stimuleren we kinderen om open te staan voor verschillen, om respectvol met elkaar om te gaan, om hun eigen mening te vormen en deze op respectvolle wijze te uiten. Zo ontwikkelen kinderen hun eigen denkbeelden en kunnen zij deze versterken en verrijken met de denkbeelden van anderen.