Jenaplan onderwijs

Ons onderwijs is gebaseerd op de principes van het Jenaplanonderwijs. Dat betekent dat bij ons niet de lesstof maar het kind centraal staat. Dit zorgt voor een leeromgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau. We geven ons onderwijs vorm vanuit vier pijlers:

  • Samen spelen: Zeker voor de jongste kinderen geldt ‘spelen is leren’. Tijdens het werken in hoeken, de pauzes en de verschillende leerspelletjes die we gebruiken, ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs. Zo is leren leuk en wordt het schoolplezier vergroot.
  • Samen werken: We maken veel gebruik van samenwerkingsopdrachten en coöperatieve werkvormen. Dit zorgt voor een hoge betrokkenheid en meer groei. Kinderen leren op een speelse manier samen te werken en samen verantwoordelijkheid te dragen voor een gezamenlijke opdracht.
  • Samen spreken: Iedere ochtend starten we met de kring. We hebben een wekelijkse klassenvergadering en samenwerkingsopdrachten worden klassikaal geëvalueerd. Tijdens deze momenten maken we echt contact met elkaar. Iedereen wordt gezien en ontstaat er een fijne basis van waaruit kinderen kunnen groeien.
  • Samen vieren: We vieren de feesten die binnen een kalenderjaar gebruikelijk zijn, maar we vieren ook behaalde (persoonlijke) successen. Zo leren we kinderen dat zij trots mogen zijn op zichzelf en op de doorlopen groei.