Taalschool

Op onze school zitten veel kinderen die Nederlands als tweede taal hebben. Iedere ontwikkeling (dus ook rekenen of sociaal-emotionele ontwikkeling) start met woordenschat. Als je ergens taal aan kunt geven, kun je erover praten, je kennis uitbreiden en kennis delen. Om wereldwijs te worden is taal enorm belangrijk. Het Avontuur heeft zichzelf dan ook als doel gesteld om in de komende jaren een excellente taalschool te worden.

We werken vanuit een schoolbreed taalbeleid, waarmee ieder kind zich op taalgebied optimaal kan ontwikkelen. We hebben het streven dat ieder kind geletterd van school afgaat. De Jeelo-thema’s van wereldoriëntatie worden aan taal/lezen gekoppeld, waardoor het onderwijs nog meer betekenisvol wordt en school een zogenaamd ‘taalbad’ wordt. Daarnaast zijn we een Leesschool en zetten in op een sterke leescultuur, waaronder leesmotivatie en leesbevordering. We werken met een leescoördinator, taalcoördinator en maken gebruik van externen, zoals Bibliotheek Meppel, logopedie en orthopedagogen. Tot slot hebben we het streven om een taalvriendelijke school te worden voor gezinnen met Nederlands als tweede taal.